Skip to content

کشور در حال توسعه

by ترانه علیدوستی on October 25th, 2010

بانو، آدم برفی، آتشکار، زندان زنان، ده، آفساید، صد سال به این سال ها، مجلس شبیه در ذکر مصائب دکتر نوید ماکان و همسرش رخشید فرزین، اوهام، حاجی واشنگتن، گوشی رو بردار تا صدات…، پرسپولیس، 300، جبر جغرافیایی، شرق، گزارش فیلم، تماشاگران، چای تلخ، در خیابان های سرد شب، ساعت شنی، به رنگ ارغوان، استخوان خوک و دست های جزامی، مجلس نامه، خانه ی امن، شهر قصه، دایره، آبادان، علی سنتوری، دایره زنگی، طلای سرخ، کد داوينچی، سه راه آذری، مانیفست چو…

پرسش:« آن چیزِ سفیدی که در فضله ی پرندگان دیده می شود چیست؟»

پاسخ:« آن هم فضله ی پرندگان است.»

کورت ونه گات- زمان لرزه

Comments are closed.